War in Ukraine

Pencil on paper, print on cardboard, showcase, 2015


imagetest
Lada Nakonechna fixes frequently used phrases for description of a current political situation in Ukraine showing how the language structures reflect the political position of those who speak and reveal their mode of thinking. A change of preposition sometimes changes the whole sense of a phrase. Each picture seems to propose a triple translation of the same expression, but with every new switch the meaning profoundly alters.
imagetest Hybrid War Гібридна війна

Війна в Україні

Папір, олівець, друк на картоні, вітрина, 2015






Лада Наконечна фіксує часто вживані слова на позначення актуальної політичної ситуації в Україні, демонструючи, як мовні структури відображають політичну позицію тих, хто говорить, і оприявнюють їх спосіб мислення. Інколи одна лише заміна прийменника перевертає зміст цілої фрази чи речення. Кожне зображення пропонує потрійний переклад одного виразу, причому його значення щоразу суттєво змінюється.
imagetest War in Ukraine Війна в Україні imagetest Russian-Ukrainian War Російсько-українська війна